Arsip Tag: zakat

Ada Hak yang Lain Selain Zakat

Fathimah binti Qais r.a. berkata bahwa Nabi Saw. Bersabda: “Sesungguhnya di dalam harta ada hak-hak yang lain selain zakat.” Kemudian beliau Saw. membaca ayat, “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Islam | Tag , , , | 12 Komentar

Bila Tidak Berzakat

Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah suatu kaum menolak zakat kecuali Allah menimpakan kepada mereka kemarau dan kelaparan.” (HR. Thabrani) “Mereka tidak menolak zakat hartanya kecuali mereka menahan tetesan (hujan) dari langit, dan kalau bukan karena binatang, mereka tidak akan dihujani.” (HR. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Islam | Tag , , , | 25 Komentar

Keuntungan Berzakat

Allah Swt. berfirman: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah [9]: … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Islam | Tag , , | 28 Komentar

Agar Mendapatkan Rahmat dari Allah Swt.

Allah Swt. Berfirman: “…Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (QS. al-A’râf [7]: 156) Orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat-ayat-Nya … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Islam | Tag , , | 27 Komentar

Shalat dan Zakat

Allah Swt. berfirman: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. at-Taubat [9]: 11) Di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, shalat dan zakat senantiasa disertakan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Islam | Tag , | 31 Komentar

Islam Dibangun dengan Lima Pilar Utama

Rasulullah Saw. bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: Bersaksi tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Islam | Tag , , , , , | 28 Komentar